Facebook-postaus käyttäjältä Asennuskivi Oy

Tämäkin on harmillisen usein kivimiesten arkea. 🧱🚧 Kiertoliittymien kiveystöissä yhtenä haasteena on raskas liikenne, joka liian lähellä ympyrän keskustaa ajaessaan osuu ikävästi reunakiveyksiin. Toki liikenneympyrät saattavat olla toisinaan kapeita, mutta esimerkiksi tässä kyseisessä ympyrässä on ulkoreunasssa noin 12 metriä koukkausvaraa. Näiden kuvien kaltaisina aamuina työpäivämme alkavat jo tehdyn työn korjaustoimenpiteillä. Toivoisimmekin, että kaikki liikenteen käyttäjät pyrkisivät huomioimaan ajoradan mahdollisimman tarkoin. Myös riittävät turvavälit tiealueilla työskenteleviin ovat ensisijaisen tärkeitä. Yhdessä hyvä tulee, kiitos jo etukäteen.🤝